Heeft u iets te melden aan ons? Een nieuwtje, een leuke gebeurtenis of wellicht een klacht? Vanaf nu kunt u het onderstaande feedbackformulier invullen. Uw feedback wordt gelezen en indien het nodig is wordt u daarover gecontacteerd. Ook zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland.